Gorzelnia w Łukowie

Gorzelnia w Łukowie, należąca do firmy Intrade Sp. z o.o. została zmodernizowana w 2015 roku z wykorzystaniem środków unijnych z programu ARiMR PROW 2007-2013. Głównym inicjatorem przedsięwzięcia była Prezes Zarządu firmy Intrade Bożena Wróblewska, która pozyskała środki unijne na ten cel.

Budynek gorzelni jest częścią dawnego folwarku. Naprzeciwko znajduje się neorenesansowy dwór z zabytkowym spichlerzem z 1877 roku. W dworze w 1831 przebywał Adam Mickiewicz.

W gorzelni produkowana jest surówka gorzelnicza. Oprócz wdrożenia nowoczesnej technologii modyfikowanej metody bezciśnieniowego uwalniania skrobi, budynek został również efektownie odnowiony z zewnątrz, pod nadzorem konserwatora zabytków. W gorzelni w piwnicy zachowano piękną, dziewiętnastowieczną salę z łukami ceglanymi. Dobudowane zostały silosy, budynek suszarni oraz niezbędne do funkcjonowania gorzelni instalacje.

Efektem projektu jest stworzenie pięknego miejsca pracy z duszą oraz konkurencyjnej gorzelni na polskim rynku produkującej spirytus surowy najwyższej jakości.


Tradycja

Innowacyjność

Wierność normom

Nowoczesność

Najwyższa jakość

Surowa kontrola

20151021_110649

W 2015r. zakończona została modernizacja gorzelni w Łukowie, zwiększająca zdolność produkcyjną instalacji do 12 000 l spirytusu surowego na dobę. Nowa instalacja oparta została na technologii niskociśnieniowej i wyposażona w układ do suszenia wywaru. Technologia ta:

 • wykorzystuje surowce skrobiowe do przerobu,
 • jest niskociśnieniowa,
 • jest wyposażona w suszarnię i wyparki,
 • ma możliwość wykorzystania kondensatów z wyparek do ponownej produkcji,
 • stosuje zamknięty układ wody chłodzącej.

W stary XIX wieczny, przyfolwarczny obiekt tchnięto ducha nowoczesnej technologii, w pełni zautomatyzowanej i skomputeryzowanej. Zmodernizowany obiekt jest naprawdę piękny i wzbudza powszechne uznanie. Pomysłodawcą modernizacji gorzelni i wstawienia nowoczesnych urządzeń do starego budynku, też kompleksowo zmodernizowanego i odrestaurowanego, była Bożena Wróblewska, Prezes Zarządu Intrade Sp. z o.o. Projekt technologiczny wykonała Spółka Chemat z Konina, została też Generalnym Wykonawcą. Stronę budowlaną modernizacji i budowy nowych obiektów zrealizowała firma Jarka z Sompolna.

Gorzelnia w Łukowie jest jednym z nielicznych obiektów tego typu, tak kompleksowo zmodernizowanym. Może nawet jedynym. Stała się ogniwem łączącym stare z nowym. Pofolwarczny budynek i nowoczesna w nim instalacja to piękna idea i może znajdzie naśladowców.

Wiele pięknych budynków starych gorzelni stoi i niszczeje, co jest stratą dla wiejskiego krajobrazu, dla naszego dziedzictwa i kultury materialnej. Niektóre też odrestaurowano zmieniając ich funkcje. Powstały w nich hotele, restauracje, ośrodki odnowy. Na ogół dzieje się tak, gdy znajduje się inwestor odbudowujący cały folwark wraz z pałacem i obiektami towarzyszącymi, i ma na ten kompleks dobry pomysł.

Za sprawą dofinansowania unijnego wiele starych budynków, pałaców, folwarków i gorzelni ma szansę odzyskać dawny blask. Firma Intrade Sp. z o.o. będąca właścicielem gorzelni w Łukowie z tej możliwości skorzystała. Dużo satysfakcji dała nam możliwość uratowania chociaż tego jednego obiektu w Łukowie. Tym większa satysfakcja, że zachował on swoją pierwotną funkcję.

Przy modernizacji gorzelni skorzystano ze środków unijnych z programu ARiMR w ramach programu PROW 2007-2013.

Alkohol etylowy surowy w Gorzelni w Łukowie produkowany jest modyfikowaną metodą bezciśnieniowego uwalniania skrobi (BUS).

Polega to na uwolnieniu skrobi z komórek ziarna zbożowego w procesie mielenia. Metoda ta pozwala obniżyć temperaturę i ciśnienie procesu technologicznego, co w efekcie obniża koszty produkcji. Mieszanina mąki i wody poddawana jest sterylizacji, eliminującej zakażenia bakteryjne. Rozbicie długich łańcuchów skrobi do cukrów prostych odbywa się z w procesie upłynniania i scukrzania z zastosowaniem enzymów. Następnie zacier poddawany jest fermentacji z użyciem drożdży gorzelniczych. Po zakończeniu procesu fermentacji, zacier poddawany jest destylacji na 2 kolumnowym aparacie destylacyjnym. Gotowy produkt – surówka gorzelnicza magazynowana jest w zbiornikach magazynowych, z których odbywa się nalew do cystern. W procesie destylacji odbierane są frakcje przedgonowe i niedogonowe, co znacząco poprawia jakość spirytusu surowego.

Produktem ubocznym, powstającym w wyniku wysuszenia wywaru gorzelniczego jest wysokobiałkowy susz wywarowy (DDGS). Poza łatwo przyswajalnymi białkami zawiera również tłuszcze bogate w witaminę A i E oraz witaminy z grupy B a także cynk, mangan, miedź, żelazo i selen. Jest to bardzo cenny i wartościowy dodatek do pasz dla zwierząt hodowlanych.

Gorzelnia wyposażona jest w nowoczesną instalację. Pełna automatyzacja procesu oraz kontrola wszystkich etapów produkcji i procesu technologicznego gwarantuje utrzymanie wysokiej jakości produktów.

Wykwalifikowana kadra z wieloletnim stażem wraz z wykształconymi, młodymi pracownikami przy pomocy nowoczesnego laboratorium czuwają nad stabilną dobrą jakością produktów i stanowią podstawę dalszego udoskonalania procesu wytwarzania alkoholu etylowego realizowanego w firmie.

Firma INTRADE specjalizuje się w produkcji alkoholu etylowego surowego oraz suszu wywarowego (DDGS). Spełnianie norm polskich i europejskich oraz utrzymanie najwyższej jakości wytwarzanych w Gorzelni produktów zapewnia laboratorium wyposażone w sprzęty najnowszej generacji oraz kontrola procesu na każdym jego etapie.

Każda partia zboża, która przyjmowana jest do zakładu badana jest pod kątem wilgotności oraz zanieczyszczeń. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii laboratorium możliwy jest rozładunek surowca.

Proces technologiczny kontrolowany jest na każdym etapie – począwszy od rozdrobnienia mąki, przez kontrolę podstawowych parametrów zacieru, badanie drożdży aż po badanie spirytusu surowego.

Alkohol etylowy rolniczy badany jest na chromatografie gazowym, dzięki któremu w szybkim czasie uzyskujemy dokładne wyniki zawartości normowanych składowych alkoholu etylowego ( aldehydy, fuzle, estry, alkohol metylowy).

Analiza zboża umożliwia pełną identyfikacje składu chemicznego przyjmowanego ziarna i suszu wywarowego.

Zapraszamy do współpracy:

 • rolników i firmy uprawiające kukurydzę
 • firmy posiadające w swojej ofercie:
  • kwas siarkowy (VI) 96%
  • ług sodowy 30%
  • fosforan amonowy (lub inne pożywki dla drożdży)
  • sól tabletkowaną
  • podchloryn
  • enzymy upłynniające termostabilne
  • enzymy scukrzające
  • drożdże gorzelnicze
  • ksylanazę
 • firmy handlujące miałem węglowym

Nasza firma zainteresowana jest również nowoczesnymi preparatami a także niekonwencjonalnymi rozwiązaniami dla technologii BUS.

Oferty prosimy kierować drogą mailową na adres biuro@intrade.net.pl lub bezpośrednio do: