Nasze produkty


Gorzelnia w Łukowie oferuje wysokojakościową, zgodną z normą PN-A-79523:2002
SURÓWKĘ GORZELNICZĄ.

CECHY JEDNOSTKA Parametry zgodne z polską normą i deklarowane przez INTRADE
Przezroczystość - przezroczysty, bez osadu i zmętnienia; dopuszcza się mechaniczne zanieczyszczenia, które w świeżo pobranej próbce opadną w ciągu 2 h na dno naczynia
Barwa - bezbarwny, dopuszcza się odcień żółtawy lub zielonkawy
Zapach i smak - swoisty, charakterystyczny dla zastosowanego surowca, bez wyczuwalnych obcych zapachów i posmaków
Moc w temperaturze 20C % obj. 88,0
Zawartość aldehydów w przeliczeniu na aldehyd octowy g / l etanolu 100 % obj. 0,1
Zawartość kwasów w przeliczeniu na kwas octowy g / l etanolu 100 % obj. < 0,08
Zawartość fuzli w przeliczeniu na alkohol izobutylowy g / l etanolu 100 % obj. -
Zawartość alkoholu metylowego g / 100 ml etanolu 100 % obj. -